Stockholm Culture Awards

Svenska  
 
 

Hans Wernstedt

  • CV

Arbetslivserfarenhet (1996- ) Svenska Kyrkan i Sundbyberg. Kyrkogårdschef och Fastighets-& Miljöchef, (Jag har gjort så att Sundbybergs församling blev den första församlingen i Stockholms stift som miljödiplomerades.)

(1987 – 1995) Nordkalotten Trading AB. Trader, motköp

(1985 – 1986) PK Finans Handläggare

(1974 – 1978) Fiskeby AB, södra Skogsägarna, Hasselfors Bruk, Skogshögskolan. Skogspraktik

Föreningen Stockholmskultur/Stiftelsen

Ekonomiansvarig 1983-

  • Utbildning:

(1979 – 1984) Uppsala och Lunds universitet, Ekonomlinjen

(1977 – 1978) Östboskolan, Driftekomomisk- och körnings- utbildning

(1974 – 1975) Frans Schartaus Handelsgymnasium, ekonomi

(1971-1972) Västerbys skogsbrukskola, skogsutbildning

(1970 – 1971) Militärtjänst, 450 dagar Underofficersutbildning

(1970) Studentexamen

Kurser:

Datakurser: Excel, Word, mfl. 200 timmar, kortare Datakurser vid flera tillfällen.

Kyrkogårdskurser, miljöseminarier

  • Språk: Engelska och tyska

Intressen: Familj, trädgårdsskötsel, friluftsliv, kultur och historia