Stockholm Culture Awards

Svenska

Juryns prismotivering: Prof. Albert Serafimovich Tjarkin får Stockholms kulturpris för att ha bevarat den klassiska kunskapen om skulptur. Han är en av de personer som tillser att S:t Petersburg behåller sitt renomé som en av de mest klassiska städerna i världen. Prof. Tjarkin är en av de mest skolade och arbetar oerhört mycket för att skapa det rätta uttrycket Han är även den konstnär som har flest statyer uppställda i S:t Petersburg. Därtill har han bistått andra konstnärer vid uppsättandet av deras statyer. Prof. Tjarkins statyer har också satts upp i många andra delar av Ryssland och utomlands

 

Prof. Tjarkin är mycket känd även i Kina där hans kompetens uppskattas. Vidare är prof. Tjarkin även ordförande i den Ryska konstnärsföreningen sedan många år.