Stockholm Culture Awards

Svenska  
 
 
 
 
 

Bästa medlemmar,
Stiftelsen Stockholmskultur, även kallad Föreningen Stockholmskultur/Stockholm Culture Awards, har för syfte att lyfta fram och premiera kulturpersonligheter av världsklass, som är kunniga och framstående inom sitt område och arbetar hårt med att stärka de klassiska konsternas ställning i och för Stockholm och göra dessa mer tillgängliga för alla. Stockholm ska stärkas i sin roll som kultur och kunskapsstad. Både svenska och utländska medborgare är valbara. Stockholm Culture Awards förtjänstmedaljer och diplom tilldelas i kategorierna klassisk och modern musik, klassisk konst, arkitektur, film, skulptur, måleri, dans, matkonst som kultur, familjehistoria och kulturell matematik, d.v.s. matematik som har ett stort kulturellt inflytande.

I början på 1980-talet bildades Stiftelsen Stockholmskultur av Rikard Högberg, Sverker Littorin, Hans Wernstedt och Hans von Gaffron från Stockholms Nation i Uppsala. Stiftelsen Stockholmskultur eller även Föreningen Stockholms-kultur, har gjort mycket; från att rädda kulturbyggnader på Långholmen i Stockholm, hällristningar i Herrebro utanför Norrköping, demonstrerat mot byggandet av motorväg (vilken flyttades), dela ut förtjänstmedaljer till MTV-stjärnor på Kåtorps Gård i Roslagen, bygga monument i S:t Petersburg över den gamla svenska staden Nyen (senare omdöpt till S:t Petersburg) till att dela ut förtjänstmedaljer på Kungliga Slottet i Stockholm och i Blå Hallen på Stockholms Stadshus.


The 2012 Award Prize ceremony at the Royal Palace of Stockholm (www.youtube.com)


Föreningen Stockholms-kultur samlar medlemmar och andra intresserade av och för Stockholms kultur, historia och utveckling i en starkt föränderlig värld. Stiftelsen Stockholmskultur intresserar sig även för länders inverkan på stadens kulturella och historiska utveckling. Stiftelsen Stockholmskultur bildades 1983 av en grupp studenter, som lärde känna varandra under tiden för universitetsstudier vid Uppsala Universitet. Flertalet av dem var aktiva medlemmar i Stockholms Nation, under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet. Det gemensamma intresset var Stockholms kultur och historia. Under åren har kretsen av intresserade utvidgats och Stiftelsen Stockholmskulturs focus på stadens kultur och historia, i ett internationellt sammanhang, expanderats. Stiftelsen Stockholmskultur samlar sina intressenter till en årlig utdelning av medaljer och diplom, under namnet Stockholm Culture Awards, med efterföljande middag och dans.